فایل رایگان ساخت و مشخصه يابي پوشش نانو کامپوزيتي مس نيترات بور بر زيرلايه آلومينيوم اصلاح شده تحت فرايند اکسيداسيون پلاسمايي الکتروليتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساخت و مشخصه يابي پوشش نانو کامپوزيتي مس نيترات بور بر زيرلايه آلومينيوم اصلاح شده تحت فرايند اکسيداسيون پلاسمايي الکتروليتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر ساخت پوششی رسانان بر زیرلایه آلومینیومی با استفاده از روش رسوب دهی الکتریکی است. بدین منظور، ابتدا زیرلایه های آلومینیومی تحت فرایند اکسیداسیون پلاسمایی الکترولیتی، لایه اکسیدی بر روی آن ایجاد شد. در ادامه، لایه میانی از جنس روی بر زیرلایه تشکیل شده و در ادامه چپوشش نانو کامپوزیتی مس نیترید بور با استفاده از فرایند رسوب دهی الکتریکی بر سطح ایجاد شد. بر این اساس، پارامترهای فرایند پوشش دهی به منظور رسیدن به پوششی مطلوب بهینه سازی شد. به منظور کنترل ضخامت پوشش نانو کامپوزیتی، فرایند رسوب دهی الکتریکی تحت زمان های مختلف 10، 20، 40 و 60 دقیقه انجام شد. همچنین، پارامتر دمای فرایند پوشش دهی بر مورفولوژی پوشش با انجام فرایند در دو دمای 25 و 54 درجه سانتی گراد بررسی شد. پوشش ها با استفاده از پراش ایکس و تصاویر میکروسکوپی الکترونی روبشی مشخصه یابی شدند. همچنین، چسبندگی و زبری پوشش ها نیز مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد فرایند رسوب دهی الکتریکی تحت چگالی جریان 6 آمپر بر دسی متر مربع، زمان 10 دقیقه و دمای 54 درجه سانتی گراد منجر به توسعه پوششی یکنواخت با ضخامت مطلوب شد. همچنین، حضور لایه میانی روی منجر به توسعه پوششی با مورفولوژی گل کلمی شد.

لینک کمکی