فایل رایگان سنتز و مشخصه يابي لايه نازک اکسيد مس رشد يافته به روش کندوپاش واکنشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنتز و مشخصه يابي لايه نازک اکسيد مس رشد يافته به روش کندوپاش واکنشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این پژوهش لایه اکسید مس به روش کندوپاش واکنشی بر روی زیرلایه های شیشه ای در توان های مختلف لایه نشانی شده اند. به منظور بررسی خواص ساختاری و اپتیکی لایه ها به ترتیب از روش های مشخصه یابی پراش اشعه ایکس (XRD) و طیف سنجی UV-Vis استفاده شده است. نتایج نشان می دهند که با افزاش توان، فاز اکسید مس (Cu2O) به فاز کریستالی مس تغییر پیدا می کند. با بررسی خواص اپتیکی، گاف انرژی اکسید مس 2/58ev مشخص شده است.

لینک کمکی