فایل رایگان مطالعه ريزساختار، ريزسختي و رفتار تريبولوژي کامپوزيت سطحي هيبريدي AZ31/B4C+ZrO2 توليد شده به روش فرآوري اصطکاکي اغتشاشي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه ريزساختار، ريزسختي و رفتار تريبولوژي کامپوزيت سطحي هيبريدي AZ31/B4C+ZrO2 توليد شده به روش فرآوري اصطکاکي اغتشاشي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

برای بررسی تاثیر اندازه و مورفولوژی مواد تقویت کننده ب سختی و رفتار تریبیولوژی کامپوزیت زمینه آلیاژ منیزیم AZ31، دو ذره سرامیکی مختلف شامل کاربید بور (B4C) و زیرکونیا (ZrO2) به عنوان مواد تقویت کننده انتخاب شدند میانگین اندازه ذرات B4C و ZrO2 به ترتیب 150m و 35nm هستند. کامپوزیت های تقویت شده تک ذره ای شامل AZ31/B4C و AZ31/ZrO2 با استفاده از تکنیک فرآوری اصطکاکی اغتشاشی تولید شدند. علاوه بر این برای مطالعه تاثیر تقویت کننده ی هیبریدی بر ویژگی های ذکر شده، کامپوزیت هیبریدی AZ31/B4C +ZrO2 نیز با همین روش ساخته شد. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) از ساختار کامپوزیت ها، یک توزیع همگن از ذرات تقویت کننده را در زمینه ی آلیاژ منیزیم نشان داد. اندازه گیری میکروسختی از سطح کامپوزیت ها نشان داد که سختی نانو کامپوزیت AZ31/ZrO2 در حدود 120% نسبت به فلز پایه افزایش یافته و بیشترین میانگین سختی را دارد. افزودن ذرات زیرکونیا با اندازه در ابعاد نانو به کامپوزیت هیبریدی باعث بهبود مقاومت به سایش شد. مشاهدات میکروسکوالکترونی روبشی از سطوح سایش ناشی از فرآیند سایش نمونه ها پس از 500 متر از آزمون سایش لغزشی خشک تحت نیروی اعمالی 10 نیوتن، نشان داد که سایش خراشان نرم و شدید، مکانزیم های سایش حاکم در کامپوزیت ها هستند.

لینک کمکی