فایل رایگان مطالعه فرسايش پوشش الکترولس نيکل کم فسفر روي چدن داکتيل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مطالعه فرسايش پوشش الکترولس نيکل کم فسفر روي چدن داکتيل :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

پوشش الکترولس نیکل فسفر مقاومت خوردگی و سایشی برجسته ای دارد، اما برای قطعات چدنی کمتر مورد تحقیق قرار گرفته است. در این پژوهش زیرلایه چدن داکتیل به روش الکترولس به ضخامت های 5 و 15 میکرون پوشش داده شد. مشخصه یابی ساختاری پوشش با استفاده از میکروسکوپ نوری، میکروسکوپ الکترونی روبشی و میکروآنالیز تعیین شد. پوشش مورد استفاده با حدود 3% فسفر در دسته کم فسفر قرار می گیرد. تاثیر عملیات آنیل با حرارت دادن نمونه های پوشش دار در دمای 400 درجه سانتیگراد به مدت یک ساعت بررسی شد، سپس رفتار سایشی پوشش ها با آزمون پین روی دیسک و مقاومت فرسایشی با پاشش ذرات ماسه (300 تا 500 میکرون) مورد ارزیابی قرار گرفت. بررسی سختی، داده های اصطکاک و میزان کاهش وزن نشان داد که نمونه با ضخامت پوشش بیشتر که تحت عملیات حرارتی نیز قرار گرفته باشد بهترین عملکرد را از نظر مقاومت سایشی داراست. عملیات حرارتی پوشش الکترولس کم فسفر موجب افزایش سختی و مقاومت سایشی زیرلایه چدن می شود، اما مقاومت خوردگی آن باید ارزیابی شود.

لینک کمکی