فایل رایگان مقاومت فرسايشي آلياژ آلومينيوم 5083 آندايز شده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقاومت فرسايشي آلياژ آلومينيوم 5083 آندايز شده :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

آلومینیوم 5083 با عنصر آلیاژی اصلی منیزم، به عنوان یک آلیاژ دریایی به مقاومت بالا در برابر خوردگی و فرسایش نیاز دارد. در این تحقیق با ایجاد پوشش آندایزینگ سخت روی زیرلایه آلومینیومی، عملکرد این آلیاژ در مقابل برخورد ذرات جامد و مقاومت فرسایشی این آلیاژ ارزیابی گردید. با استفاده از روش اکسیداسیون آندی ( آندایزینگ) آلومینیوم 5083، طی مدت زمان های 5 تا 70 دقیقه لایه ای اکسیدی به ضخامت 6 تا 80 میکرون روی نمونه ها رسوب داده شد. مشخصه یابی ساختاری پوشش توسط EDS، SEMو آزمون زبری سنجی انجام شد. سپس سطح هر یک از نمونه های خاک و آندایز شده در مدت زمان های 5 و 15 دقیقه تحت زایی برخورد 0، 60 و 90 درجه مورد اصابت ذرات ماسه در آزمون فرسایش قرار گرفتند. پس از آزمون فرسایش، نتایج ناشی از تغییر وزن، زبری سختی، آنالیز عنصری سطح و تصاویر میکروسکوپی نوری و الکترونی نشان داد که آلومینیوم 5083 آندایز نشده تحت زوایای برخورد زیاد و مدت فرسایش کم و آلیاژ آندایز شده در زوایای برخورد کم و مدت فرسایش طولانی مقاومت فرسایشی بهتری را تجربه می کنند. ضخامت های زیاد لایه آندایز عملکرد موثری در مقابل فرسایش نشان نداد.

لینک کمکی