فایل رایگان آينده پژوهي (ديده باني آينده) براي بهبود تاثير اجتماعي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آينده پژوهي (ديده باني آينده) براي بهبود تاثير اجتماعي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 30

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی آینده پژوهی برای بهبود تاثیر اجتماعی در سال 1398 انجام شده است.ادبیات تحقیق حاضر بیانگر این است که طبق نظر انجمن راکفلر، ما در جهانی مملو از پویایی و بی ثباتی که مدام در حال افزایش است زندگی می کنیم. در جایی که مسائلی مانند تغییرات آب و هوایی و افزایش تقاضا برای منابع محدود و تجدید ناپذیر تاثیر مهمی بر جوامع فقیر و آسیب پذیر دارند. شوک هایی مانند کمبود آب و غذا و انرژی، بی ثباتی ها، ابهامات اقتصادی و دیگر عوامل، نشان دهنده این امر هستند که بحران ها، در سراسربخش ها و مکان های جغرافیایی، در حال پیچیده تر شدن و وابسته تر شدن به یکدیگر (در سطح جهانی) اند. یافته ها نشان می دهند که در این محیط، شناخت پویایی میان تغییرات اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، تکنولوژیکی، و محیطی، تعیین کننده ای اصلی برای طراحی یک برنامه مداخله موثر است. به این ترتیب، انجمن راکفلر، بخش آینده پژوهی را راه اندازی کرد تا توسعه ارزیابی عملکرد جهانی را مورد بررسی قرار دهد.این گزارش نظرات و توصیه ها برای ساخت یک شیوه ارزیابی عملکرد بر اساس تحقیق ما است

لینک کمکی