فایل رایگان اثربخشي يادگيري ترکيبي برتفکر علمي وانتقادي يادگيرنده درنظام آموزش عالي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اثربخشي يادگيري ترکيبي برتفکر علمي وانتقادي يادگيرنده درنظام آموزش عالي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 22

چکیده مقاله:

همزمان با گسترش و توسعه فناوری های جدید در زمینه آموزش ، سبک های جدیدی از فعالیت های آموزشیپا به عرصه وجود نهاده اند که امروزه از آنها به عنوان یادگیری ترکیبی نام می برند توجه درانتخاب و به کارگیری ابزار متناسب با موقعیت یادگیرنده برای بالا بردن کیفیت یادگیری از اصول اولیه یادگیری ترکیبی می باشد.امروزه فراگیران برای روبرو شدن با تحولات شگفت انگیز قرن بیست و یکم باید به طور فزایندهای مهارت هایتفکر را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده جامعه کسب کنند. درواقع یادگیری ترکیبی تاثیر بسزاییدرچگونگی نحوه تفکر در دانشجویان داردازانواع این تفکرات می توان علمی وانتقادی نام برد. تفکر انتقادیوعلمی مهارتهایی هستند که ممکن است در هر فردی پیشرفت پیدا کنند یا بهتر شوند، به هر حال تفکر انتقادیوعلمی چیزی نیست که ضرورتا با رشد افراد همراه شود بلکه باید آموزش داده شوند. تفکر انتقادی یکی ازرایج ترین مباحث در زمینه ی ارتقای سطح مهارت های دانشجویان است که نقشی محوری در تصمیم گیری،حل مسئله، فراخ اندیشی، تحلیل گری ، نظاممندی ، اعتماد به نفس انتقادی ، کنجکاوی ، بلوغ در قضاوت دارد.

لینک کمکی