فایل رایگان اصول و روش هاي افزايش انگيزه تحصيلي در دوره ابتدايي توسط معلمان و تاثير آن بر يادگيري دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصول و روش هاي افزايش انگيزه تحصيلي در دوره ابتدايي توسط معلمان و تاثير آن بر يادگيري دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

در این مقاله سعی شده است به مطالعه روش های ایجاد انگیزه و ترغیب دانش آموزان به تحصیل مورد بررسی قرار بگیرد. تحقیق به صورتکتابخانه ای انجام گرفته و با تطبیق نظریه ها و روش های گوناگون ایجاد انگیزه، موضوع را مورد بررسی قرار داده است. چرا برخی از دانشآموزان علاقه زیادی به درس، مدرسه و تحصیل دارند و برخی علاقمند به این امور نیستند بررسی چگونگی و چرایی این انگیزه مورد سوال وبحث بسیاری ازاولیاء، معلمان ومربیان است. هر پدر و مادر و یا معلمی دوست دارد در دانش آموز ایجاد علاقه، میل و رغبت به تحصیل را بارورکند تا فراگیر بتواند در امر تحصیل موفق تر و از تحصیل لذت بیشتری ببرد.انگیزه یعنی چرایی و علت رفتار فرد، نیرویی که فرد را انگیخته ووادار به کاری با میل و رغبت می کند. موفقیت تحصیلی از مسایل مهم آموزشی و روان شناسی است که رابطه تنگاتنگی با انگیزه دارد. داشتنانگیزه و علاقه به تحصیل و مدرسه از دلایل اصلی موفقیت تحصیلی محسوب می شود. در ایجاد انگیزه به تحصیل که موجب ارتقاء موفقیتتحصیلی می گردد عواملی دخیل هستندکه از آن جمله می توان به توان ذهنی، یادگیری های قبلی، علاقه به دروس خاص و...از یک سو و ازسوی دیگر سطح درآمد خانواده، میزان تحصیلات ونوع شغل والدین، موقعیت اجتماعی- اقتصادی و فرهنگی خانواده، محیط خانواده و....... اشارهکرد. در این تحقیق سعی شده است در حد توان به بررسی چند روش ایجاد انگیزه و دلایل و ریشه های آن پرداخته شود.

لینک کمکی