فایل رایگان اصول و روش هاي تدريس درس رياضي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصول و روش هاي تدريس درس رياضي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه ریاضی را به عنوان یکی از دروس پایه و مادر، برای سایر علوم می دانند زیرا بیشترین کاربرد را هم در منظر تئوری و هم عملی داراست.از آنجایی که فهم ریاضی و استفاده از آن همواره مشکلی بزرگ برای دانش آموزان و فراگیران بوده و هست، بحث چگونگی یادگیری و یاددهیریاضی یا به عبارت دیگر نحوه تدریس ریاضیات در مدارس، از مهمترین بحث های مربوط به ریاضیات است؛ لذا همواره معلمان و مدرسان بهدنبال آن بوده اند تا بتوانند بهترین روش ها و برنامه ریزی ها را برای تدریس هر چه بهتر در کلاس درس ریاضی داشته باشند تا به این طریقتمامی مفاهیم و موضوعات ریاضی را به فراگیران منتقل دهند. در این نوشتار که به روش مروری و با استناد به منابع کتابخانه ای جمع آوریشده است، سعی بر آن بوده تا به بررسی روش ها و برنامه ریزی های صحیح در تدریس ریاضیات بپردازیم و در پایان نیز پیشنهاداتی برایتدریس هر چه بهتر در ریاضی آورده شده است. به امید آنکه بتوان معلمانی تواناتر و آگاه تر در درس ریاضی پرورش داد و آینده ای بهتر برایفرزندان این مرز و بوم رقم زد.

لینک کمکی