فایل رایگان اصول و روش هاي تدريس درس زبان انگليسي براي يادگيري بهتر دانش آموزان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصول و روش هاي تدريس درس زبان انگليسي براي يادگيري بهتر دانش آموزان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 18

چکیده مقاله:

همواره زبان ابزاری جهت بیان و انتقال مفاهیم، افکار و اهداف مختلف مادی و معنوی در میان جوامع و افراد بشر است. هر چه این وسیله،روشنتر، گویاتر و منظم تر باشد، مفاهیم، اندیشه ها و مقاصد، آسانتر و صحیح تر منتقل می شود. به عبارت دیگر زبان همواره به عنوان اساسیترین وسیله ارتباطی میان جوامع بشری به شمار رفته و در طی قرنها بر اثر تلاش دانش پژوهان این رشته ارتباطی، بتدریج سیر تکاملی یافتهو متحول شده است.تحولات و پیشرفتهای گسترده در زمینه اختراعات شگفت انگیز و متنوع در عصر فضا، گویی از وسعت فراخنای گیتی کاسته و کشورهای جهانرا به کمک وسایلی همچون امواج اثر، ماهواره و اینترنت به یکدیگر نزدیک کرده، یعنی با فراگیر شدن تکنولوژی پیشرفته ارتباطات، رابطه باجهان خارج سهل الوصول گشته؛ به گونه ای که سطح کره زمین را به صورت یک دهکده محدود برای ساکنان آن تبدیل کرده است.بنابراین ضرورت زبان واحد، برای برقراری ارتباط با جهان خارج، امری اجتناب ناپذیر است. زبان انگلیسی می تواند به عنوان یکی از ارکاناصلی زبانهای واسطه ای در صحنه بین المللی نقش زبان معیار را ایفا کند. امروزه ما در ایران اسلامی به خاطر رسالت در ابلاغ پیام آرمان مقدس فرهنگ خویش برای جهانیان و نیز به منظور تبادل نظر، تحقیق و مطالعهدر زمینه های علوم متنوع پیشرفته عصر خود، ضرورت و اهمیت فراگیری زبان انگلیسی را بیشتر حس و درک می کنیم، زیرا باب مراودات رابه وسیله آن آسان تر می گشاید. بدیهی هر است هر شخصی متناسب با کار خویش آخرالامر ناگزیر است که از زبانهای خارجی بویژه زبانانگلیسی در رفع نیازمندی های خود استفاده کند. در این مقاله که به شیوه مروری و با استناد به ممابع کتاب خانه ای جمع آوری شده استسعی بر آن داریم تا علاوه بررسی اصول و روش های تدریس زبان انگلیسی جهت آسان تر و مفهمومی تر کردن آن، به دنبال راه حل ها وراهکار هایی باشیم با بتوانیم بیش از پیش در جهت بهبود آموزش و تدریس درس زبان انگلیسی بکوشیم.

لینک کمکی