فایل رایگان اهميت روش آموزش فلسفه براي کودکان بر تفکر انتقادي دانش آموزان در مدارس فردا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اهميت روش آموزش فلسفه براي کودکان بر تفکر انتقادي دانش آموزان در مدارس فردا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

در دنیای امروز، تربیت انسان هایی که بتوانند درست فکر کنند موضوعی اساسی است، زیرا برای روبه رو شدن با تحولات شگفتانگیز قرن جدید ضروری است به طور فزاینده ای مهارت های تفکر را برای تصمیم گیری مناسب و حل مسائل پیچیده کسب کنیم.اندیشیدن یکی از اجزای لاینفک زندگی بشری است و در واقع باید گفت وجه تمایز انسان از سایر موجودات در همین اندیشمندبودن اوست. از طرفی یکی از عرصه هایی که به طور جدی اندیشه انسان را به خود مشغول داشته فلسفه است. فلسفه و تفکرفلسفی در واقع این فرصت را برای آدمی فراهم می آورد که آگاهانه و هر چه بیشتر اندیشمندانه زندگی کنند. از طرفی بهتر آن استکه آموزش اندیشیدن را از دوران کودکی آغاز کنیم تا در آینده بزرگسالی آموزش دیده باشد در نتیجه در این راستا حرکت هاییبرای آموزش دادن فلسفه برای کودکان انجام شده است. در نتیجه بر آن شدیم که اطلاعاتی در رابطه با روش p4c واهمیت آن برروی تفکر انتقادی دانش آموزان کسب کنیم تا با توکل به پروردگارمان بتوانیم دانش آموزانی متفکر که آینده سازان مملکت عزیزمانهستند پرورش دهیم.

لینک کمکی