فایل رایگان ايده ارزش افزوده در آموزش عالي (ترجمه و تلخيص)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ايده ارزش افزوده در آموزش عالي (ترجمه و تلخيص) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

آموزش عالی نباید بر اساس نتایج خوب یا بد بلکه باید نسبت به ارزش افزوره ای که ایجاد می کند، ارزیابی شود.آموزش می تواند ارزش قابل ملاحضه ای را بیافزاید اگر چه باعث نتایج غیرجذاب شود چون این نتایج بعد از بررسیناهمگونی در جمعیت دانش جویان ممکن است در عمل بهتر باشند. در مقابل آموزش شکست می خورد حتی درحالی که منجر به نتایج جذاب شود چون در عمل ارزش بیشتری ایجاد نکرده است. باید توجه داشت علاوه بر اینکهآموزش منابع را مصرف می کند، آموزش ارزش را نیز فراهم می کند. سوال مهم این است که آیا ارزش نهایی ارائه شدهبسیار بیشتر از هزینه های نهایی است و کجا دلار بعدی سرمایه گذاری می تواند بیشترین نتیجه را به همراه داشتهباشد. لذا به عنوان سناریوی پیشنهادی می توان تخصیص منابع در آموزش عالی را بر اساس ارزش افزوده انجام داد نهصرفا نتایج.

لینک کمکی