فایل رایگان تحليل ماهوي و شکلي ثبت قرارداد هاي پيش فروش ساختمان و آپارتمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل ماهوي و شکلي ثبت قرارداد هاي پيش فروش ساختمان و آپارتمان :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در جامعه رو به رشد امروز و با توجه به نیازهای اجتماعی و زیستی، قراردادهای پیش فروش ساختمان از جمله رایج ترین قراردادهای موجود در بین عقود است. بنابراین ضرورت دارد ماهیت این قرارداد و تشریفات شکلی تنظیم آن، به نحوی دقیق، مورد بررسی قرار گیرد. از لحاظ شکلی، دفاتر اسناد رسمی به عنوان متولی اصلی تنظیم قراردادهای پیش فروش ساختمان و آپارتمان، بر طبق قانون پیش فروش ساختمان و آپارتمان مصوب 1389 مجلس شورای اسلامی، معرفی گردیده است. از سوی دیگر، عقد مذکور، از لحاظ ماهوی، ساختاری متفاوت از بقیه عقود دارد، زیرا حق مالکیت عرصه به نسبت سهم واحد پیش فروش شده به پیش خریدار، تملیک آنی شده و نسبت به بنا و اعیان ساخته شده، به او تملیک تدریجی می گردد. به واقع، عقد مزبور عقدی مرکب است که مقتضای ذات آن، تملیک آنی و تدریجی است. همچنین این قرارداد، دارای ویژگی های یک عقد لازم، معین، منجز، معاوضی، رضایی، مستمر، آزاد و موقت نیز می باشد. مقاله حاضر، به شیوه توصیفی-تحلیلی با استفاده از منابع اسنادی، به بررسی مسایل ماهوی وشکلی این قرارداد پرداخته است.

لینک کمکی