فایل رایگان تحليل مهمترين علل بروز دعاوي در قراردادهاي طرح و ساخت صنعتي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل مهمترين علل بروز دعاوي در قراردادهاي طرح و ساخت صنعتي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

امروزه استفاده از روش طرح و ساخت به دلیل مزایای بسیار آن به شدت گسترش یافته است. ادعاهای به وجود آمده در این گونه قراردادها با توجه به ماهیت تازه و پیچیده تر آنها نسبت به قراردادهای سنتی موجود قطعا متفاوت خواهد بود. شناسایی مهمترین علل بروز دعاوی در قراردادهای طرح و ساخت صنعتی و انجام تمهیدات پیشگیرانه در زمان انعقاد قرارداد کمک شایانی به کاهش ایجاد ادعا در این گونه قرادادها و پیشرفت پروژه در زمان مورد انتظار، با هزینه تعیین شده اولیه و کیفیت مناسب و مورد انتظار خواهد نمود. در این راستا پس از شناسایی عوامل بروز ادعا در قراردادهای EPC از طریق مطالعات کتابخانه ای و صحبت با خبرگان امر پرسشنامه ای در مقیاس لیکرت در بین افراد ذیصلاح، توزیع و جمع آوری گردید و یک بازبینی 360 درجه صورت پذیرفت. سپس با استفاده از نرم افزار SPSS رتبه بندی جهت تعیین مهمترین عوامل صورت پذیرفت. در ادامه مهمترین عوامل ایجاد ادعاهای زمانی، هزینه ای و کیفیتی به طورجداگانه مشخص شد تا با توجه به ماهیت و اولویت زمان، هزینه یا کیفیت در یک پروژه خاص تمهیدات لازم اندیشیده شود. در نهایت راهکارهای عملی و استراتژیک جهت مدنظر قرارگرفتن در زمان انعقاد قرارداد و حین اجرای پروژه به منظور کاهش ادعا ارایه گردید.

لینک کمکی