فایل رایگان جستاري در مسائل مديريت دعاوي براي بخش ساختمان در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان جستاري در مسائل مديريت دعاوي براي بخش ساختمان در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

ماهیت صنعت ساختمان و نوع قراردادهای آن به افزایش ریسک منازعه و ایجاد دعاوی مختلف در چرخه ساخت می انجامد. تغییرات در دعاوی به علت ماهیت قراردادها، پیچیدگی آنها، تعدد طرفین درگیر، ریسک و فشار محدودیت های زمانی در تهیه ی اسناد و تفهیم کار، غیر قابل پرهیز است. این تغییرات در دعاوی ساخت و همچنین افزایش تعداد آنها، نیاز اساسی به مدیریت دعاوی را در این صنعت ایجاب می کند. مدیریت دعاوی در صنعت ساخت به جلوگیری از ایجاد دعاوی و برخورد با آنها کمک می کند. در این پژوهش کوشش شده است با تحلیل صنعت ساخت و همچنین با بهره گیری از نوشتارهای موجود، نگاهی تحلیلی – آماری بر روی مسائل مدیریت دعاوی در ایران داشته باشیم. این نگارش همچنین، نشان می دهد که عدم اطلاع کارکنان پروژه از دعاوی موجود، عدم دسترسی آنها به اسناد مربوطه، تعارضات و مناقشاتی که در حین مذاکرات مالک/ پیمانکار به وجود آمده است و اختلافات مالی و کیفی، مسائل مهم در فرایند مدیریت دعاوی می باشند. همچنین نه تنها نقش مدیریت دانش و فناوری اطلاعات را در مدیریت دعاوی نمی توان نادیده گرفت بلکه بسیار اساسی است. امید است با پژوهش هایی از این دست، گامی در جهت پیشرفت کشور عزیزمان برداشته شود.

لینک کمکی