فایل رایگان روش هاي آناليز تاخير و پروتکل هاي مفيد توسط متخصصان در صنعت ساخت و ساز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان روش هاي آناليز تاخير و پروتکل هاي مفيد توسط متخصصان در صنعت ساخت و ساز :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

اغلب پروژه های ساختمانی به دلایل مختلف، اعم از وضعیت جغرافیایی، سیاسی، اجتماعی و مالی کشور، در معرض تاخیر قرار دارند. و با توجه به تاثیر تاخیر روی زمان و هزینه ، تجزیه و تحلیل این تاخیر (ها) باعث می شود میزان مسئولیت طرفین، در آسیب های وارده به پروژه مشخص شود. هنگام تعیین مقدار تاثیرات یک مسئولیت، یکی از موانع اصلی بالقوه در تعیین میزان تعهدات، استفاده دوبخشی از روش تحلیل تاخیرا ست، که می تواند مسئول نتایج متناقض تحلیل های تاخیر با شد و اینگونه اتفاقات منجر به عدم اعتماد بین طرفین درگیری می شود. این تاخیرها همچنین منجر به تعلیق کار و گاهی پیگیری اقدامات قانونی طرف های درگیر با پروژه می شوند. روش های متفاوتی برای تحلیل اثرات تاخیر وجود دارد که انتخاب آن بستگی به داده های آماری موجود، زمان موجود، محدودیت روش و پول موجود دارد. هدف اصلی این مقاله یافتن روش های آنالیز تاخیر و پروتکل های مفید استفادهشده توسط متخصصان در صنعت ساخت و ساز است.

لینک کمکی