فایل رایگان سنجش ميزان برخورداري و آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان سنجش ميزان برخورداري و آگاهي از حقوق و تکاليف شهروندي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 14

چکیده مقاله:

رعایت حقوق و تکالیف شهروندی یکی از عوامل تامین کننده نظم و امنیت اجتماعی شهری است. شهروند شهری بر دو بعد اساسی حقوق شهروندی و تکالیف شهروندی استوار است که در این پژوهش میان شهروندان تبریزی مورد بررسی قرار می گیرد. روش انجام این پژوهش پیمایش با استفاده از تکنیک پرسشنامه بوده و بدین منظور 400 نفر از افراد 15 سال به بالای مناطق مختلف شهر تبریز با استفاده از شیوه نمونه گیری چند مرحله ای انتخاب شده اند. نتایج نشان می دهد که حدود 36 درصد مردم شهر تبریز میزان برخورداری از حقوق شهروندی را در حد کم، و در مقابل حدود 29 درصد آن را در حد زیاد بیان داشته اند. نتایج تحلیل دو متغیره نشان می دهد که مردان، نسبت به زنان و متاهلین نسبت به بقیه افراد، احساس برخورداری از حقوق شهروندی بیشتری دارند، افراد زیر دیپلم از حس برخورداری حقوق شهروندی بیشتری بهره می برند. همچنین نتایج نشان می دهد که حدود 18 درصد مردم شهر تبریز میزان احساس مسئولیت پذیری شان درحد کم و در مقابل 42 درصد درحد زیاد است. بنابراین می توان دریافت در عرصه شهری برخورداری از حقوق و رعایت تکالیف بطور یکسان در میان گروه های اجتماعی توزیع نشده و این امر بایستی در سیاست گذاری ها و برنامه ریزی های شهری مورد توجه قرار گیرد.

لینک کمکی