فایل رایگان شناسايي ضعف قرارداد همسان تامين و اجرا (PC) با ارزيابي عملکرد زنجيره تامين صنعت احداث

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي ضعف قرارداد همسان تامين و اجرا (PC) با ارزيابي عملکرد زنجيره تامين صنعت احداث :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 12

چکیده مقاله:

زنجیره تامین صنعت احداث شبکه ای از تامین کنندگان، ارایه دهندگان خدمت، کارفرمایان و واحدهای پشتیبانی است که فعالیت های مورد نیاز برای تبدیل منابع به خدمات ساخت و ساز را در بر دارد. در این میان رایجترین روش اجرای پروژه ها در صنعت احداث، روشی سه عاملی است که کارفرما (عامل اول) با بهره مندی از مشاور (عامل دوم)، طراحی پروژه را محقق و احداث آن را با الگوی تامین کالا، تجهیزات و مصالح، همچنین عملیات اجرایی، در قالب قرارداد همسان تامین و اجرا به پیمانکار (عامل سوم)، واگذار می نماید. این مطالعه با ارزیابی عملکرد زنجیره تامین صنعت احداث، عدم توجه به مقتضای ذات قرارداد ساخت (احداث)، ناشی از فقدان یکپارچگی طرح و اجرا را به عنوان ضعف اساسی قراردادهای همسان تامین و اجرا، شناسایی و تبیین نموده است.

لینک کمکی