فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي معيارهاي موثر بر محاسبه تعرفه نظارت بر ساخت و ساز شهري در تهران با استفاده از روش (سوآرا)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناسايي و رتبه بندي معيارهاي موثر بر محاسبه تعرفه نظارت بر ساخت و ساز شهري در تهران با استفاده از روش (سوآرا) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

از ابتدای سال 1392 با شروع ارجاع نظارت بر اساس مبحث دوم مقررات ملی توسط سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران، تعرفه نظارت به صورت درصدی از هزینه ساخت که در هرسال به تصویب وزارت راه و شهرسازی می رسد، محاسبه می گردد. در حال حاضر هزینه ساخت فقط بر اساس دو معیار متراژ و تعداد طبقات می باشد. با کمی دقت مشخص می گردد که پروژه های ساخت و ساز شهری دارای ویژگی های مختلف بسیاری می باشند که می توانند بر تعرفه خدمات نظارت تاثیر گذار باشند که در محاسبه تعرفه نظارت نادیده گرفته شده اند. در این تحقیق ابتدا با بررسی های میدانی و نظرات کارشناسان 10 معیار مختلف تاثیر گذار بر تعرفه خدمات نظارت شامل: وضعیت مجاورین ، نوع بافت ، منطقه شهرداری ،عمق گودبرداری ، نوع اسکلت، تعداد طبقات همکف به بالا، عرض گذر، موقعیت در گذر، نوع خاک و شخصیت حقیقی یا حقوقی بودن کارفرما شناسایی گردید و سپس معیارها با استفاده از روش تحلیل نسبت ارزیابی وزن دهی تدریجی (سوآرا) رتبه بندی گردیدند. نتایج نشان داد که معیار وضعیت مجاورین و عمق خاکبرداری به ترتیب بالاترین رتبه ها را در تاثیر گذاری بر محاسبه تعرفه خدمات نظارت کسب کردند.

لینک کمکی