فایل رایگان ماهيت و مصاديق قراردادهاي بي. او. تي در حقوق ايران و حقوق تطبيقي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ماهيت و مصاديق قراردادهاي بي. او. تي در حقوق ايران و حقوق تطبيقي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

قراردادهای بی. او. تی یکی از شیوه های رایج سرمایه گذاری در اجرای پروژه های زیربنایی هستند که با اشکال مختلفی منعقد می شوند. اما در خصوص ماهیت این قراردادها در حقوق ایران تحقیقات لازم صورت نگرفته و تنها به ذکر ارکان و حقوق و تعهدات طرفین در این قراردادها اکتفا شده است. لذا چالش اصلی مقاله پیش رو بررسی ماهیت قراردادهای بی. او. تی و بررسی تطبیقی اقسام این قراردادها است. در انتها مشخص می شود که قراردادهای بی. او. تی شیوه ای از مشارکت های عمومی- خصوصی هستند و تفاوت در شیوه های مختلف این قراردادها به تفاوت تعهدات طرفین در مرح له طراحی ساخت انتقال و بهره برداری باز می گردد.

لینک کمکی