فایل رایگان مديريت دعاوي و ادعاها در پروژه با نگرش ساخت و سازهاي خصوصي و شهري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مديريت دعاوي و ادعاها در پروژه با نگرش ساخت و سازهاي خصوصي و شهري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در این مقاله، بطور کلی به آسیب شناسی دعاوی، ادعاها (کلیم ها) و مشکلات قراردادی در پروژه ها و چگونگی برون سپاری و مدیریت صحیح پیمانکاران و قراردادها با نگرش پروژه های ساختمانی خواهیم پرداخت. هدف از این نوشتار، آشنایی با چگونگی پیشگیری از مشکلات متداول در تدارکات و حلوفصل اختلافات میان کارفرما و پیمانکار و در نتیجه، کاهش زمان و هزینه، افزایش کارآیی و سودآوری پروژه و حصول منافع مورد نظر برای طرفین می باشد. در این راستا برای رسیدن به یک راهکار کاربردی و گام به گام و به تناسب مقتضیات و محدودیت زمانی بحث، ابتدا در بخش نخست بصورت بسیار اجمالی به معرفی مفاهیم پایه و سپس در بخش دوم به بررسی چالش های موجود و ریشه های آنان می پردازیم. در ادامه و با تکیه بر آنان در بخش سوم، به معرفی الزامات، گام ها و فرایندهای لازم برای مدیریت بهینه قراردادها و پیمانکاران در پروژه و کاهش دعاوی، ادعاها (کلیم ها) و اختلافات میان کارفرما و پیمانکار خواهیم پرداخت.

لینک کمکی