فایل رایگان مسئوليت پايش و کنترل تغيير مقادير و تنظيم صورت جلسات در قراردادهاي سه عاملي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت پايش و کنترل تغيير مقادير و تنظيم صورت جلسات در قراردادهاي سه عاملي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

رعایت محدوده تغییر مقادیر و مبللغ پیمان تا حد 125 د مبلغ اولیه در قراردادهای سه عاملی، یکی از چالش های رایج در پروژه های صنعت احداث کشور است، به طوری که بررسی پرسش و پاسخ های متدوال امور پیمانکاری ناظر به تعیین تکلیف برای کارهای مازاد بر 125 درصد مبلغ اولیه، دلالت از شیوع این چالش دارد. در قراردادهای موصوف، عملیات خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات تحت نشریه 4311 مصوب 1378 فی مابین کارفرما و پیمانکار و قرارداد نظارت بر عملیات اجرایی تحت نشریه 3327 مصوب 1379 فی مابین کارفرما و مهندس مشاور انجام می پذیرد. در این مقاله با تکیه بر به مواد 32 و 33 از شرایط عمومی پیمان نشریه 4311 و مفاد نشریه 3327 برای سوالات ذیل، پاسخ مستند و مستدل ارائه گردیده است: 1- اندازه گیری کارهای انجام شده، بر عهده کدامیک از ارکان پیمان است 2- مسئولیت پیش و کنترل تغییر مقادیر و رعایت محدوده 25 درصد افزایش مبلغ پیمان، با چه کسی است 3- در لحظه ای که 125 درصد مبلغ اولیه پیمان تکمیل می شود، تعهدات هر یک از ارکان پیمان چگونه است 4- وظیفه تهیه و تنظیم صورت جلسات انجام تعهدت، بر عهده کیست 5- آیا مهندس مشاور، می تواند صورت وضعیت های موضوع صورت جلسه، عودت دهد

لینک کمکی