فایل رایگان مسئوليت فرا قراردادي مهندسان در ساخت و ساز شهري و چالش هاي حقوقي موجود در اجراي آن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت فرا قراردادي مهندسان در ساخت و ساز شهري و چالش هاي حقوقي موجود در اجراي آن :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

به غیر از تکالیف قراردادی مکتوب ، حقوق و تعهدات و مسئولیت های دیگری برای مهندسان موجود است که اغلب برای عمده مهندسین ناشناخته است، عدم رعایت حقوق و تکالیف خارج از قرارداد، از سوی مهندسین، می تواند خسارات کلانی را برای مهندسین تحمیل نمایند، این امور را می توان از قوانین موجود جستجو نمود در واقع ریشه مسئولیت فرا قرادادی، پیمان و قرارداد بین فاعل و زیان دیده نیست، بلکه تخلف از تکالیف قانونی است که برای همه وجود دارد ، در این مقاله به مسائل حقوقی مربوط به مهندسان عرصه ساخت و ساز شهری در بعد طراحی، اجرا و نظارت پرداخته شده است. بنابراین در مواجهه با آنچه مقررات ملی ساختمان ، ضوابط و بخشنامه های نظارتی و نظامات اداری موجود در شهرداری و نظام مهندسی ساختمان، بیان می کند، باید نکات ویژه ای به صورت جدی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد در ادامه بعد از بیان خلاصه چالش های حقوقی موجود در اجرای این ضوابط، که نوعی مسئولیت فرا قراردادی محسوب می شود پیشنهادات و راهکارهایی ارائه شده است.

لینک کمکی