فایل رایگان مسئوليت مدني ناشي از سوءمديريت در حوادث غير مترقبه با نگاهي به سيل بهار 98

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مسئوليت مدني ناشي از سوءمديريت در حوادث غير مترقبه با نگاهي به سيل بهار 98 :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 20

چکیده مقاله:

حوادث غیرمترقبه که اغلب درقالب یک بحران در جامعه ، با خسارات غیر قابل جبرانی همراه است یکی از مواردی است که در حیطه مسئولیت مدنی در مقام جبران خسارت ، مدیران سهل انگار ، مراجع ذیربط و دولت را به چالش می طلبد .به هنگام بروز حوادث غیر مترقبه و بلایای طبیعی سهل انگاری و کوتاهی در اقدامات پیشگیرانه ، نقص در اجرای قوانین، قصور در نظارت بر سازهها و کنترل و ایمن سازی مسیل ها برای مقابله با سیلاب ، در برخی موارد به لحاظ مسئولیت مدنی مسئولان نهادهای عمومی و خدماتی، را مکلف به جبران خسارت می سازد . بی شک مدیریت صحیح بحران و پیش بینی های لازم از قبیل محدودیت ساخت و ساز در حریم سیل،جابجایی ساختمان ها به نواحی دور و بررسی و بازرسی مداوم سدها ، کاهش خسارات را درپی خواهد داشت .در واقع خسارات حاصل از سوء مدیریت ، بهنگام بروز حوادث و بلایای طبیعی که از سهل انگاری مدیران و دولتمران ناشی شده است باید جبران شود.

لینک کمکی