فایل رایگان مقايسه تطبيقي بيمه هاي مهندسي و عمراني چند کشور و درس هايي براي ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مقايسه تطبيقي بيمه هاي مهندسي و عمراني چند کشور و درس هايي براي ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

پروژهای زیربنایی، عمرانی و ساختمانی در تمام مراحل ساخت، از شروع پروژه و در حین نصب تجهیزات و ماشین آلات و همچنین در دوره آزمایش و راه اندازی تا تحویل موقت، در معرض خطرات گوناگون و آسیب های ناشی از وقوع حادثه و از بین رفتن سرمایه بوده و این احتمال نیز وجود دارد که پیمانکار و عوامل تاثیرگذار در نتیجه سهل انگاری یا خطاهای انسانی باعث زیان هایی به ا شخاص ثالث گردند که قانونا مسئول شناخته شوند.امروزه افراد به کمک ابزارهایی همچون بیمه می توانند تا حدودی از جبران اینگونه خسارات مصون بمانند. بیمه عقدی است که به موجب آن یک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجوهی از طرف دیگر در صورت بروز حادثه، خسارت وارده بر او را جبران نماید. در حقیقت د ستورالعمل قراردادهای بیمه با رویکرد تهیه چارچوب م شخص برای پو شش کلیه خسارات احتمالی حادث شده در طول مدت اجرای قرارداد، تدوین گردیده و می توان با کارشناسی مخاطرات احتمالی ، به اقتضای هر یک از پروژه ها در مورد آن تصمیمات لازم اتخاذ گردد و پوشش های بیمه ای مورد نیاز خریداری شود . در مقاله حاضر با مطالعات میدانی و کتابخانه ای سعی بر آن بوده مهمترین مسائل این قانون در ایران و نمونه های حاضر در سایر کشورهای دنیا مورد بررسی و مقایسه قرار بگیرد.

لینک کمکی