فایل رایگان نقد و بررسي قرارداد خريد خدمات تخصصي (B0T) در پروژه هاي عمراني و درس آموخته هاي پروژه آزادراه کربلا (قطعه دوم آزادراه ساوه- همدان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقد و بررسي قرارداد خريد خدمات تخصصي (B0T) در پروژه هاي عمراني و درس آموخته هاي پروژه آزادراه کربلا (قطعه دوم آزادراه ساوه- همدان) :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

چکیده مقاله:

در چند دهه اخیر به خصوص در کشورهای درحال توسعه، یافتن راهکارهایی که بتواند با حفظ حاکمیت دولت ها، و صرف هزینه کمتر خدمات بیشتری انجام پذیرد اهمیت بالایی پیدا کرده و در این راستا مدل های قراردادی متنوعی ابداع شده اند. انواع قراردادهای خرید خدمات تخصصی یا یکپارچه مانند روش های ساخت، بهره برداری، واگذاری (BOT)، ساخت، تملک، بهره برداری (BOO)، ساخت، تملک، بهره برداری، انتقال (BOOT)، ساخت، تملک، بهره برداری، فروش (BOOS)، ساخت، اجاره، انتقال (BRT)، و مشابه اینها از این نوع می باشند. با عنایت به وجود تحریم ها و محدودیت های سرمایه گذاری شرکت های خارجی و همچنین وجود تعداد زیاد پروژه های عمرانی نیمه تمام و لزوم اتمام این پروژه ها ازیک طرف، و وجود شرکت های توانمند داخلی، و همچنین امکان استفاده ازاین روش ها با عنایت به قوانین برنامه پنج ساله توسعه کشور و مجوزهای صادر شده در برخی ازاین برنامه ها ازطرف دیگر، ایجاب می کند در کشور ما هم با رفع موانع و ابهامات قانونی و شفاف سازی های لازم به طور جدی از این نوع قراردادها استفاده شود.

لینک کمکی