فایل رایگان نقش نمودار زمان – رويداد در شناسايي ادعا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نقش نمودار زمان – رويداد در شناسايي ادعا :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

یکی ا/ز مراحل مدیریت ادعا، شناسایی موارد بروز ادعا است؛ بدین منظور مسیر رخداد وقایع کلیدی از جمله زمان های شروع و پایان هر یک از فازها و تاریخ های سررسید تعهدات طرفین در پروژه های احداث، تعیین می گردد. با مشخص شدن خط سیر وقایع مهم، همچنین تخصیص رویدادهای حقوقی نظیر تاخیر در تحویل زمین، عبوذ از سقف مجاز مالی، تعلیق، فسخ، خاتمه پیمان و قس علی هذا، به محور زمان – رویداد، شناسایی و کمی سازی ادعاهای پیچیده، به مراتب ساده تر می گردد. نظر به پیچیدگی و حجیم بودن اسناد قرارداد که از خصوصیات ذاتی آنها است، بهره مندی از یک ابزار توسعه یافته در جهت ساده سازی، ترسیم وقایع مهم و کلیدی پروژه، به منظور تسهیل و تسریع در طرح، تعقیب و بررسی ادعاها، ضروری به نظر می رسد. در این مقاله، ضمن تبیین نمودار زمان - رویداد که در آن، رخدادهای کلیدی پروژه و ادعاها در یک خط سیر زمانی، ترسیم و امکان ملاحظه وقایع و ادعاهای قراردادی به صورت یکپارچه (اصطلاحا پروژه و ادعاها در یک نگاه) وجود دارد، به نقش آن در شناسایی ادعا پرداخته شده است.

لینک کمکی