فایل رایگان نگاهي بر بيع استصناع از ديدگاه مذاهب اسلامي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان نگاهي بر بيع استصناع از ديدگاه مذاهب اسلامي :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

در جوامع کنونی، معاملات متنوعی وجود داردکه درپی رفع نیازهای شخصی و اجتماعی بشر است و انسان ها نیز با توجه به وضع اقتصادی خویش از انواع معاملات بهره می جویند. ازجمله این معاملات، سفارش ساخت کالاهای دست ساز و پذیرش این قبیل سفارشات ازسوی صنعتگر است که در حقوق اسلامی تحت عنوان بیع استصناع بررسی می شود. مطالعه عقد مزبورکه سابقه چندانی در ایران نداشته، اهمیت پرداختن به آن را دوچندان می کند. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی از طریق گردآوری اطلاعات کتابخانه ای نگاشته شده است. هدف نوشتار حاضر بررسی فقهی عقد استصناع و مطالعه ی آرا و نظرات اعلام شده توسط فقهای شیعه واهل سنت می باشد. نتیجه پژوهش حاضر پس از بررسی ادله طرفین حاکی از آن است که تبیین ماهیت فقهی و احکام مربوط به عقد استصناع از اهمیت ویژه ای برخوردار است و باید احکام و و شرایط آن از ادله فقاهتی و اجتهادی به خوبی استخراج شود زیرا مردم و موسسات دولتی و خصوصی در فعالیت های اقتصادی خود به صورت روزمره از این عقد استفاده می کنند.

لینک کمکی