فایل رایگان ارزيابي تغييرات روند فشار اتمسفري و دما در شهر تبريز با استفاده از داده هاي سنجش از دور و ايستگاه سينوپتيک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ارزيابي تغييرات روند فشار اتمسفري و دما در شهر تبريز با استفاده از داده هاي سنجش از دور و ايستگاه سينوپتيک :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

در این مقاله، به بررسی تغییرات دما و فشار جو با استفاده از تصاویر ماهواره ای و داده های سینوپتیک در شهر تبریزپرداخته شده است. یکی از کلانشهر های ایران، شهر تبریز می باشد که در شمال غرب ایران در ناحیه کوهستانی– نیمه جلگه ای واقع شده است. دما و فشار جو از عوامل مهم در آب و هوا می باشند که بر تمامی فاکتور های محیط زیست اثر میگذارند. با استفاده از پردازش تصاویر ماهواره ای میزان دما سطح زمین در طول سال 1397 بدست آمد که با داده های سینوپتیک فشار جو و دما مورد ارزیابی قرارگرفت و تغییرات دما و فشار هوا بررسی گردید. استفاده از فن سنجش از دور در این مقاله باعث افزایش دقت و سرعت دستیابی به داده ها شده است. نتایج نشان داد که دما و فشار جو رابطه مستقیم داشته و بیشینه دما در داده های سنجش از دور بالاتر از داده های ایستگاه سینوپتیک می باشد. گرم ترین ماه تیر ماه و سردترین ماه آذر ماه در شهر تبریز می باشد.

لینک کمکی