فایل رایگان آثار و فوايد تربيتي بازي کودکان از ديدگاه اسلام

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آثار و فوايد تربيتي بازي کودکان از ديدگاه اسلام :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 16

چکیده مقاله:

شخصیت و ابعاد مختلف تربیتی کودکان از طریق بازی شکل میگیرد. بازی موجب تربیت، رشد و پرورش کودکان میشود کهشامل جنبه هایی مانند: افزایش خرد، تربیت از طریق آموزش و یادگیری، پرورش روحی و روانی، رشد اجتماعی، رشد جسمانیمی باشد. همچنین ممکن است بازی سبب زیان هایی مانند آسیب دیدگی جسمانی و زیاده روی هایی که باعث کاهش خرد،بازیگوشی، بی توجهی به هدف و عدم مسئولیت پذیری شود. برای مقابله با این زیان ها می توان با تمهیدات و آمادگی هایی ازوقوع این زیان ها تا حدودی جلوگیری کرد. ما انسان ها در دوران کودکی بازی کرده ایم و پیامبران، امامان و تمام انسان ها نیز ازاین قاعده مستثنی نیستند. بازی را باید شناخت؛ تا به عنوان وسیله ای برای تعالی و کمال خود و فرزندانمان از آن استفادهکنیم. بازی آثار و فواید قابل ملاحظه ای دارد؛ به گونه ای که در آیات قرآن، احادیث و روایات به اهمیت آن اشاره شده است. ازاین آثار و فواید به خصوص از دیدگاه اسلام که معیار و الگوی مناسبی برای تمام انسان ها به ویژه مسلمین جهان می باشدباید نهایت استفاده را برای تربیت فرزندان برد. هدف این پژوهش آگاهی از فایل رایگان آثار و فوايد تربيتي بازي کودکان از ديدگاه اسلاماست. داده ها به شیوه توصیفی تحلیلی و اسنادی ارزشیابی شد.

لینک کمکی