فایل رایگان پاورپوینت مدیریت مالی زنجیره تامین

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت مدیریت مالی زنجیره تامین :

دید کلی :
فایل رایگان پاورپوینت مدیریت مالی زنجیره تامین مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید


توضیحات کامل :

فایل رایگان پاورپوینت مدیریت مالی زنجیره تامین مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید

 

زنجیره تامین شامل همه مراحلی ست که به صورت مستقیم یا غیرمستقیم درتحقق خواسته مشتری دخالت دارند.
زنجیره تامین تنهاشامل تولیدکننده وتامین کننده نیست بلکه شامل حمل ونقل کنندگان ،انبارها،خرده فروشان وحتی خود مشتریان است .
زنجیره تامین شامل همه فعالیت های درگیر دردریافت وتحقق خواسته مشتری است.


برخی ازاین فعالیت هاعبارتند ازتوسعه محصول جدید، بازاریابی،عملیات،توزیع امور مالی وخدمات به مشتریان مباحث بررسی شده شامل :

    تاریخچه
    مفهوم زنجیره تامین
    مدیریت مالی زنجیره تامین
    و . . .

لینک کمکی