فایل رایگان پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته :

دید کلی :
فایل رایگان پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید


توضیحات کامل :

فایل رایگان پاورپوینت زنجیره تامین حلقه بسته مناسب ارائه درس برنامه ریزی تولید

 

زنجیره تأمین تكنیكی است كه از هدر رفتن انرژی، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آینده، جلوگیری می كند.

اصلی ترین این خطاها، خطاهای نیروی انسانی است. در اكثر موارد خطاهای غیرعمدی نیروی انسانی موجب بروز صدمات و هدر رفتن منابع می شود. اگر بتوان با تكنیكهایی باعث كاهش متغیرها در فرآیند و كاهش خطاهای نیروی انسانی شد، در واقع بازده نیروی انسانی بیشتر تحت كنترل خواهد بود.

سیستمی است كه از هدر رفتن انرژی، زمان و منابع قبل از بروز خطا در آینده، جلوگیری میكند.

اساس بر احترام به ذكاوت و هوش كارگران مبتنی است. با حذف كارهای تكراری و فعالیتهایی كه وابسته به حافظه و احتیاط هستند، وقت و فكر كارگران را آزاد میكند تا آنها بتوانند وقت خود را به انجام فعالیتهای ارزش آفرین اختصاص دهندو نیز اگر در مبحث ایمنی از آن استفاده شود باعث كاهش  حوادث شغلی نیز میشود.

 

مباحث بررسی شده در پاوپوینت شامل :

    تعاریف
    عوامل ایجاد كننده خرابیها
    چگونگی اجرای Mistake  proof
    گامهای اصلی اجرای سیستم ضد خطا سازی
    تجزیه و تحلیل عوامل شكست و آثار آن با ، خطا ناپذیر سازی
    سنسورهای مورد استفاده در سیستم
    چه كسی می تواند آن را توسعه دهد؟
    منابع و مأخذ

لینک کمکی