فایل رایگان پاورپوینت فاکتورهای انسانی و ارگونومی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان پاورپوینت فاکتورهای انسانی و ارگونومی :

دید کلی :
پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی


توضیحات کامل :

پاورپوینت فاکتور های انسانی و ارگونومی

 

این پاورپوینت حاوی تصاویری از مقالات بوده که در زمینه فاکتور های انسانی و ارگونومی نوشته شده اند.

بررسی سر و صدا تولید شده از هواپیما و تاثیر آن بر ساکنان منطقه از مهمترین موضوعات این پاورپوینت می باشد.

مطالب به صورت تصویر می باشند و قابل ویرایش نیستند!

 

مطالب شامل مباحث زیر می باشند :

بررسی مقاله تاثیر سروصدای حمل و نقل هوایی فرودگاه مهرآباد در سلامت ذهنی ساکنین اطراف فرودگاه


    چکیده مقاله
    مقدمه مقاله
    آشنایی با آلودگی صوتی
    شناخت پیامدهای آلودگی صوتی
    تاثیر سروصدای هواپیما
    ابعاد چارچوب مفهومی شاخص های سامت روانی
    تجزیه و تحلیل یافته ها
    نتیجه گیری
    محدودیت های پژوهش
    پیشنهادات کاربردی
    فایل رایگان پاورپوینت فاکتورهای انسانی و ارگونومی
فهرست منابع و مآخذ

لینک کمکی