فایل رایگان وابستگي معاملات و هزينه هاي حسابرسي: نقش عملکرد حسابرسي داخلي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان وابستگي معاملات و هزينه هاي حسابرسي: نقش عملکرد حسابرسي داخلي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 17

هدف از این پژوهش بررسی فایل رایگان وابستگي معاملات و هزينه هاي حسابرسي: نقش عملکرد حسابرسي داخلي در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بنابراین از آمار و اطلاعات مربوط به شرکتهای پذیرفته شده در بازار سرمایه ایران ، در دوره 1396-1390 شامل 110 شرکت نمونه و 770 مشاهده استفاده شدهاست ، تا ارتباط بین متغیرها برای آزمون فرضیه تحقیق بررسی شود. نتایج تخمین مدل گویای این مطلب بود که دارایی های کل شرکت باتوجه به نقش حسابرس داخلی منجر به کاهش هزینه های حسابرسی می شود و صورت های مالی تجدید ارائه شده باتوجه به نقش حسابرس داخلی ، اهرم مالی ، بازده دارایی ، دارایی های جاری و غیر جاری ، سود و زیان شرکت و اندازه شرکت منجر به افزایش هزینه حسابرسی می شود.

لینک کمکی