فایل رایگان ضوابط اثبات امر کيفري

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ضوابط اثبات امر کيفري :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 21

اثبات امر کیفری مستلزم رعایت معیارهای مرتبط با آن و نیز رعایت حقوق دفاعی متهم است. در برخی نظام های معیار هایی از قبیل سو ظن معقول، علت محتمل، توازن احتمالات و... برای اثبات امر کیفری در مراحل مختلف دادرسی استفاده پیش بینی شده است . در نظام حقوقی ایران به معیاری خاص به صورت کلی یا با توجه به مراحل مختلف دارسی اشاره نشده و صرفا به ذکر ضوابط و اصولی مانند لزوم قانونی بودن دادرسی، بی طرفی و استقلال قاضی، اجتناب از اطاله دادرسی، دادرسی فوری، اصل برائت، تحصیل آزادانه و مشروع دلیل و... اکتفا شده و از معیار خاصی نام برده نشده است. با این وجود تصریح بر حقوق دفاعی متهم در فرایند دادرسی عادلانه در مواد مختلف قانون ایین دادرسی کیفری مصوب 1392به همراه ضمانت اجراهای انتظامی و کیفری مرتبط با آن­ها، ضامن مناسبی جهت تامین حقوق متهم و تحقق اصل برابری سلاح­ها میان دادستان و متهم می باشد.

لینک کمکی