فایل رایگان عليه ديدگاه وزن دهي برابر در معرف شناسي اختلاف نظر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان عليه ديدگاه وزن دهي برابر در معرف شناسي اختلاف نظر :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 22

در این مقاله علیه دیدگاه مصالحه گرایی در معرفت شناسی اختلاف نظر استدلالی عرضه می کنم. یکی از مهم ترین دلایل موید دیدگاه مصالحه گرایی این فرض است که وضعیت معرفتی دراختلاف نظر بین دو همتای معرفتی متقارن است. چنین تقارنی می تواند دیدگاه مصالحه گرایی را موجه کند. اگر چنین باشد اثبات نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا را می توان دلیل علیه دیدگاه مصالحه گرایی در نظر گرفت. در استدلالی که در این مقاله ارائه می کنم می کوشم از طریق نشان دادن وجود تفاوت میان فرآیندهایی که باور هر یک از طرفین را می سازند، اعتمادپذیری متفاوت این دو باور را نشان دهم. این امر به معنای نامتقارن بودن وضعیت معرفتی میان دو همتا است. از آنجا که دیدگاه های مصالحه گرایی و نامصالحه گرایی در معرفت شناسی اختلاف نظر نقیض یکدیگر هستند، هر استدلالی علیه دیدگاه مصالحه گرایی را می توان استدلالی به نفع نامصالحه گرایی دانست.

لینک کمکی