فایل رایگان ساختاري پيشنهادي براي حل مسائل اخلاقي در اخلاق مهندسي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ساختاري پيشنهادي براي حل مسائل اخلاقي در اخلاق مهندسي :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 33

در این تحقیق، تلاش بر این است تا راهی برای مقابله با مشکلات و دوراهی های اخلاقی در حوزه فناوری پیدا کنیم. ما از روشی استفاده خواهیم کرد که در سال های اخیر تحت عنوان شباهت طراحی در اخلاق کاربردی معرفی شده است. بر اساس این رویکرد، برای حل مسائل اخلاقی می توان از بینش ها و ساختارهایی که در فرایندهای طراحی مطرح می شوند استفاده کرد. اما برای ارزیابی های اخلاقی در این ساختار، نیاز به یک نظریه اخلاقی داریم. نظریه های پیشنهادی ما، نتیجه گرایی قاعده ای کانتی و نظریه سه گانه هستند که ترکیبی از قراردادگرایی کانتی و اسکانلنی و نتیجه گرایی قاعده ای می باشند. دلیل این انتخاب آن است که به نظر می رسد این فرمول ها فاقد نقاط ضعف دیگر نظریه های اخلاقی بوده و همچنین به دلیل اینکه بین سه نظریه ی اخلاقی سازش ایجاد می کنند، می توانند پیچیدگی های مشکلات اخلاقی و همچنین اختلاف نظرهای اخلاقی را در میان سهامداران کاهش دهند. در پایان این مقاله، با کمک یک مطالعه ی موردی، نشان خواهیم داد که چگونه می توان از این چارچوب در موارد واقعی استفاده کرد. خواهیم دید که این رویکرد سیستماتیک ما را قادر می سازد تا مسئله را به صورت واضح و جامع بیان کنیم و همچنین گام های آن از پیچیدگی مشکلات اخلاقی می کاهد. در نهایت، این مورد را با کمک دو تئوری اخلاقی کارآمد و با توجه به عناصر مهم مرتبط آن، بررسی خواهیم کرد. این امر ما را به تصمیم گیری درست رهنمون می شود، که همان کاهش یا جلوگیری از اثرات فاجعه آمیز اقدامات ما خواهد بود.

لینک کمکی