فایل رایگان چالش ها و حدود اختيارات مجلس شوراي اسلامي از منظر تئوري سيستم ها

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان چالش ها و حدود اختيارات مجلس شوراي اسلامي از منظر تئوري سيستم ها :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 32

در دانش رشته مدیریت دولتی نظریات مختلفی مانند تئوری اصیل- وکیل، تئوری نمایندگی و تئوری موازنه و کنترل قدرت قوا از صلاحیت نمایندگان مردم در امر قانونگذاری حمایت می کند. به موجب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز قوه مقننه به نمایندگی از مردم، اصلی ترین نهاد خط مشی گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. با این حال اختیارات قوه مقننه در قانون اساسی در مقایسه با اختیارات سایر قوا به ویژه قوه مجریه در عمل دچار چالش ها و مسائلی است. پژوهش حاضر در تلاش است تا از طریق به کارگیری روش متاسنتز (فراترکیب) و مبتنی بر چارچوب نظری CATWOE به عنوان یکی از مدل های معتبر در نظریه بنیادین سیستم ها، به تبیین برخی از این چالش ها بپردازد. یافته های تحقیق بیانگر آن است که چالش های اختیارات قوه مقننه را می توان در شش دسته مفهومی، تعامل با ذی نفعان؛ به ویژه قوه مجریه (نظیر عدم توازن اختیارات با مسئولیت ها)، چالش های مرتبط با نمایندگان مجلس شورای اسلامی (مانند تخصص و رشته تحصیلی)، چالش ها در ساختار و فرایند داخلی مجلس (نظیر عدم جامعیت بخش هایی از قانون اساسی و نبود سازوکارهای تحقق آن)، چالش جهان بینی و نحوه نگرش کنشگران (مانند سوء تفسیر و برداشت از قانون و منافع ملی)، چالش های مرتبط با رفتار مردم (همچون نبود ساختار نظارتی مناسب) و در نهایت چالش های زمینه ای (مانند جابه جایی نقش کمیسیون ها و فراکسیون ها) طبقه بندی کرد.

لینک کمکی