فایل رایگان فراترکيب پژوهش هاي پيشين در راستاي دستيابي به مولفه هاي ازدواج موفق در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان فراترکيب پژوهش هاي پيشين در راستاي دستيابي به مولفه هاي ازدواج موفق در ايران :


سال انتشار : 1398

تعداد صفحات : 17

هدف این پژوهش، ارائه مدل جامع عوامل موثر بر ازدواج موفق بر اساس تحقیقات پیشین ایرانی بود. روش پژوهش در این مطالعه فراتحلیل بود و جامعه آماری شامل تمامی پژوهش های داخلی مرتبط با موضوع از سال 87 تا 97 بود. با جستجویی نظام اند از پایگاه های گوگل اسکولار، نورمگز، مگ ایران، مرکز اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی، پرتال جامع علوم انسانی، ایرانداک صورت گرفت. با بررسی 22 مقاله و پایان نامه، 32 مفهوم و 19 مقوله به عنوان عوامل موثر بر ازدواج موفق ایرانی شناسایی شد. نتایج نشان داد شرایط علی ازدواج موفق شامل: همایندی در پیشرفت و همراهی در زندگی؛ شرایط مداخله گر شامل: فردیت یابی و احترام به فردیت یکدیگر، وظیفه شناسی و تعهدپذیری زوجین؛ شرایط زمینه ای شامل: اثرات خانواده مبدا، امور دینی و معنوی، داشتن لق مثبت، شناخت ازدواج هم کفو، آراستگی و مرتب بودن و پختگی و سلامت روانی؛ تعاملات مناسب ازدواج موفق شامل: مهارت های حل تعارض و همکاری و هم فهمی زوجین، درنهایت پیامد به کسب رضایت متقابل عاطفی، اجتماعی و جنسی زوجین منجر می شود، نتایج بر اساس نظر متخصصان با شاخص کاپای 66/0 مورد تایید قرار گرفت. نتایج این پژوهش می تواند به عنوان مبنایی برای آموزش و مشاوره پیش از ازدواج در اختیار مشاوران و روان شناسان خانواده قرار گیرد.

لینک کمکی