فایل رایگان تاريخ گذاري قرآن در ايران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تاريخ گذاري قرآن در ايران :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 29

تاریخ گذاری قرآن و شناخت زمان و مرتبه تاریخی آیات و سور قرآنی یکی از مهم ترین مباحث روز علوم قرآنی است. قرآن پژوهان معاصر ایرانی در این زمینه تحقیقاتی داشته اند که به دو گروه عمده متن گرایان و نقل گرایان تقسیم می شوند. این مقاله ضمن بیان دیدگاه های فوق و بررسی روش های تاریخ گذاری آن ها که شامل آهنگی- موضوعی ، مضمون نگری ، ریاضی- آماری ، نقلی محض و نقل متکی بر متن می شود، به این نتیجه رسیده که مطمئن ترین راه در تاریخ گذاری قرآن نقل متکی بر متن است.  

لینک کمکی