فایل رایگان مستشرقان و مسئله وجود واژگان دخيل در قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان مستشرقان و مسئله وجود واژگان دخيل در قرآن :


سال انتشار : 1397

تعداد صفحات : 26

از جمله مباحثی که از دیرباز تاکنون اندیشه قرآن پژوهان را به خود معطوف نموده است، مسئله وجود یا عدم وجود واژگان قرآنی برگرفته از زبان های دیگر (موسوم به بحث واژگان دخیل) است. در این میان، پاره ای مبانی فکری و اعتقادی موجب شده تا عده ای از مستشرقان در برابر این موضوع، موضع ویژه ای اتخاذ نمایند و به کار رفتن تعدادی واژه دخیل درقرآن را دلیل بر غیر وحیانی بودن و اقتباس آن از کتب ادیان سابق تلقی نمایند. باور ما آن است که استفاده از تعداد اندکی واژه قرضی پدیده ای کاملا طبیعی و در راستای فرایند وام گیری زبانی در دیگر زبان ها بوده است. این نوشتارکوششی است، در جهت اثبات نادرستی مبانی نظری بعضی مستشرقان که در سه حوزه غیرامی بودن پیامبر(ص)، غیروحیانی بودن قرآن و عدم تاثیرپذیری آن از کتب آسمانی ادیان سابق از آن ها بحث می شود.  

لینک کمکی