فایل رایگان اسلام، روح و گوهر دين در قرآن

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اسلام، روح و گوهر دين در قرآن :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 18

آیا دین، روح و بدنی، یا مغز و پوستی یا گوهر و صدفی دارد اگر چنین است روح و مغز و گوهر دین در قرآن مجید کدام است سخن این نوشتار این است که روح و گوهر دین در قرآن مجید اسلام ، یعنی تسلیم بودن در مقابل حقیقت است و آرمان و هدف دین این است که انسان هایی این گونه پرورش دهد. قرآن مجید به شیوه نام گذاری تعیینی، نام دینی را که به آن دعوت می کند، اسلام گذاشته است. همه پیامبران مسلمان بوده و به اسلام دعوت می کرده اند. تنها دین مورد قبول خدا اسلام است و هرکس در پی جویی دینی جز اسلام باشد معذور نیست. ملاک و معیار رده بندی ادیان در قرآن پرورش انسان های تسلیم حق است. این امرنشان دهنده این است که روح و گوهر دین در قرآن اسلام ، یعنی تسلیم بودن در مقابل حقیقت است.  

لینک کمکی