فایل رایگان بررسي تطبيقي مصطلح قرآني آيه و مصطلح کلامي معجزه: معجزه به مثابه يکي از اقسام آيه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي تطبيقي مصطلح قرآني آيه و مصطلح کلامي معجزه: معجزه به مثابه يکي از اقسام آيه :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 32

مفهوم واژه آیه به طور عام و آیات معجزه به طور خاص، موضوعی است که محقق دینی به هنگام جست وجوی ریشه های قرآنی معجزه، خود را با آن روبه رو می بیند. چگونه می توان مفهوم قرآنی آیه را از میان کاربردهای این واژه در قرآن بازسازی کرد مفهوم کلامی معجزه و مفهوم قرآنی آیه چه ارتباطی با هم دارند این مقاله می کوشد ضمن بررسی نظریه مشهور معجزه و نیز مقایسه تصور قرآنی آیه و تصور کلامی معجزه نشان دهد که ارکان اصلی در اصطلاح معجزه با تصوری که از خلال داستان های انبیا از مفهوم آیه ویژه به دست می آید، مطابق نیست؛ و با استفاده از کاربردهای واژه آیه در قرآن، مفهوم این اصطلاح را بازسازی می کند و با عرضه اجزای تصوری مصطلح معجزه بر مصادیق قرآنی آن، عدم انطباق مفهوم قرآنی آیه و مفهوم کلامی معجزه را تبیین و سرانجام اصالت دلالت خداشناختی را برای آیات، از جمله آیات اقناعی یا ویژه پیشنهاد می کند. از لوازم این فرضیه، بازخوانی و تفسیر مجدد برخی آیات قرآنی مانند قطعات تحدی و نیز مرزبندی مجدد میان مباحث پیامبرشناسی و خداشناسی قرآن است.  

لینک کمکی