فایل رایگان اصل معاشرت به معروف در قرآن (رويکرد مبنامحور در مقايسه با رويکرد رفتارمحور)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان اصل معاشرت به معروف در قرآن (رويکرد مبنامحور در مقايسه با رويکرد رفتارمحور) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 24

این پژوهش به انگیزه ترسیم فرهنگ قرآن کریم درباره مبنامحوری اصل معاشرت معروف گونه با زنان و تعارض آن با رویکرد رفتارمحور برخی قرآن پژوهان در این باره، با روش توصیفی تحلیلی و بهره گرفتن از تفسیر اجتهادی، آیات مربوط و برداشت های قرآن پژوهان را مورد واکاوی قرار داده و طی آن روشن ساخته که نگاه قرآن کریم به قاعده مزبور، نگاهی مبنامحور بوده که به شخصیت و کرامت زن نیز توجه نموده است. بر خلاف رویکرد رفتارمحور به اصل معاشرت به معروف با زنان که حسن معاشرت و مدارای با زن را نه از جنبه شایستگی های وی، بلکه از جهت ترحم و انگاره ضعف و سستی زنان در برخی صفات انسانی و برتری ذاتی مردان نسبت به آن ها، لازم می داند فرهنگ قرآن کریم، برتری جنسیتی را مردود می شمارد و آفرینش زن را  که در رویکرد رفتارمحور از دنده مرد بوده و به تعابیری از نقص و پستی برخوردار بوده همچون آفرینش مرد، از نفس واحده می شمارد و تفاوتی از این جهت در نظام آفرینش انسان ها قائل نیست.  

لینک کمکی