فایل رایگان بررسي ادله منع مجاز در قرآن (با تاکيد بر آراء ابن تيميه و شيخ شنقيطي)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي ادله منع مجاز در قرآن (با تاکيد بر آراء ابن تيميه و شيخ شنقيطي) :


سال انتشار : 1396

تعداد صفحات : 26

بحث مجاز در قرآن با علم بیان مرتبط است که همراه با علم معانی و بدیع علوم مربوط به بلاغت را تشکیل می دهند. برخی معتقدند اگر مجاز از قرآن حذف شود نصف زیبایی قرآن از دست می رود. در باره مجاز در قرآن، دو دیدگاه عمده وجود دارد: 1 قائلین به مجاز در قرآن؛ 2 مانعین مجاز در قرآن. هدف این نوشتار نقد و بررسی ادله مخالفین مجاز در قرآن است. دو شخصیت بزرگ این دیدگاه ابن تیمیه و شیخ شنقیطی است که ابتدا دیدگاه آنان نقد وبررسی می شود و سپس ادله دیگر صاحب نظران معاصر این دیدگاه نیز موردنقد وبررسی قرار می گیرد.  

لینک کمکی