فایل رایگان بررسي آيه 18 سوره زخرف در راستاي تصدي مناصب عمومي توسط بانوان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان بررسي آيه 18 سوره زخرف در راستاي تصدي مناصب عمومي توسط بانوان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

پژوهش حاضر به دنبال بررسی آیه 18 سوره زخرف است که دریابد آیا این آیه بر عدم شایستگی زنان برای تصدی مناصب عمومی دلالت می کند یا خیر. ازاین رو به این موضوع پرداخته می شود که اندیشمندان مسلمان از این آیه چه تفسیرهایی را ارائه نموده اند. یکی از موارد مشترک اکثر تفاسیر این است که نقصان عقلی زنان را به عنوان امری ذاتی نتیجه گرفته اند؛ چرا که علاقه به زینت و زیور و عدم توانایی استدلال را دو صفت ذاتی زنان دانسته اند، بنابراین حکم به عدم شایستگی زنان برای تصدی مناصب عمومی داده اند. در ادامه با بررسی نظرات گوناگون مفسران مشخص می گردد که تنها علامه فضل الله با ارائه بحث مفصلی نقصان عقلی را از ویژگی های زنان ندانسته اند. در آخر با ارائه مستندات قرآنی مشخص می گردد که این آیه در بر گیرنده سه نکته مهم است که دلالتی بر عدم شایستگی عموم زنان برای تصدی امور حکومت و قضاوت ندارد.

لینک کمکی