فایل رایگان شناخت اسباب نزول معتبر: چرا و چگونه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان شناخت اسباب نزول معتبر: چرا و چگونه :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 21

یکی از ابزارهایی که پژوهشگران قرآنی برای فهم بهتر مقصود آیات ازآن بهره می برند، روایات اسباب نزول است. این درحالی است که متاسفانه به گزارش اکثر علمای علوم قرآن و حدیث، روایات ضعیف و غیر قابل اعتماد در میان این طیف روایات بسیار است. مقاله ی حاضر به دنبال دستیابی به راه های شناخت اسباب نزول قابل اعتماد و صحیح است و دراین راستا قبل از هر چیز تلاش دارد تا اهمیت ریزنگری و دقت نظر درگزینش این روایات را متذکرگردد.  

لینک کمکی