فایل رایگان ظواهر قرآن و نقش آن در اختلاف فتاواي فقيهان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان ظواهر قرآن و نقش آن در اختلاف فتاواي فقيهان :


سال انتشار : 1395

تعداد صفحات : 24

خاستگاه های اختلاف فقیهان در فتاوا متفاوت و پر شماراست، به گونه ای که پرداختن به هریک از آن ها مستلزم نگارش کتاب هایی است. یکی از علل بسیارمهم و تاثیرگذار در اختلاف فتاوای مجتهدان، چگونگی نگاه آن ها به ظواهر کتاب الهی یعنی قرآن به لحاظ حجیت و اعتبار است. در طول تاریخ پس از ظهور اسلام و پس از رحلت خاتم رسولان، اختلاف نگاه نسبت به ظواهر قرآن رخ نمود و با گذر زمان و توسعه علوم بشری و اسلامی گستره و عمق این اختلافات بیشتر شد و اکنون چگونگی نگاه به ظواهر قرآن بخشی از مباحث دانش اصول فقه را تشکیل می دهد. نویسنده در این مقاله سعی نموده که نگاه باورمندان به حجیت ظواهر قرآن و منکران آن را تبیین کند و پیامد های کلی التزام به هر یک از دیدگاه ها را بنمایاند و طبعا از ورود به جزئیات که دامنه ای بس گسترده دارد، پرهیز نموده است  

لینک کمکی