فایل رایگان تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دوره دوم ابتدايي چاپ ( 1398)به روش ويليام رومي

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان تحليل محتواي کتب مطالعات اجتماعي دوره دوم ابتدايي چاپ ( 1398)به روش ويليام رومي :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 30

پژوهش حاضر، در صدد آن است که محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره دوم ابتدایی ( چهارم، پنجم و ششم ) را به روش ویلیام رومی تحلیل نماید . تدوین و تالیف کتابهای درسی باید به شیوه های تنظیم و سازماندهی شود که به جای انتقال دانش و معلومات به ذهن دانش آموزان ، آنها را در جریان یادگیری فعال کند. هدف کلی این تحقیق تحلیل محتوای کتب مطالعات اجتماعی دوره ی دوم ابتدایی بر اساس میزان به کارگیری شیوه ارائه فعال در محتوای کتاب به روش ویلیام رومی بوده است. یافته های تحقیق نمایان ساخت که ضریب درگیری متن در کتاب های مطالعات اجتماعی پایه های چهارم، پنجم و ششم ابتدایی غیر فعال میباشد . همچنین ضریب درگیری تصایر براساس یافته های تحقیق غیر فعال میباشد . در بخش تحلیل پرسش ها نیز ضریب درگیری فعال بدست آمده است .

لینک کمکی