فایل رایگان آموزش تنظيم هيجاني، راهکار کاهش ميزان ترک از منزل دختران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل رایگان آموزش تنظيم هيجاني، راهکار کاهش ميزان ترک از منزل دختران :


سال انتشار : 1399

تعداد صفحات : 14

تحقیق حاضر با هدف فایل رایگان آموزش تنظيم هيجاني، راهکار کاهش ميزان ترک از منزل دختران، صورت گرفت. روش تحقیق کتابخانه ای و توصیفی است. نتایج مطالعه حاضر نشان داد که باورهای فراشناختی کنترل ناپذیری فکر و اراده، باعث می شود که افراد دچار تنش عاطفی می شوند. تجربه این تنش موجب در دسترس بودن مفاهیم تهدید در پردازش و تشدید اضطراب و هیجانات منفی می شود. باور به کنترل ناپذیری و خطر بازتابی از باور فرد در مورد خطرات نگرانی استو اظهاراتی چون نگرانی برای من خطرناک است، گاهی با نگران شدن واقعا خود را مریض می کنم، نشان دهنده باور افراد برای کنترل افکار نگران کننده آنهاست. این افکار نگران کننده صرف نظر از تلاش فرد برای توقف آنها ادامه می یابد و منجر به بروز و تداوم هیجانات خواهند شد. در نهایت نتایج مطالعات نشان داد که آموزش مهارت های معنوی و شناختی موجب کاهش اضطراب و افزایش سلامت عمومی و روانی دختران می شود. بر اساس این نتایج دخترانی که خانه و خانواده را ترک می کنند، در خیابان ها سرگردان می شوند، انواع افکار به ذهن آنها خطور می کنند، آنها برای رهایی از این افکار دست به کارهایی می زنند که برایشان خطرناک است. آنها تبدیل به افرادی می شوند که نگران، افسرده، بی هدف، دارای اضطراب شدید، بی اعتماد و حتی ممکن است به سمت انحرافات جنسی و اخلاقی و مصرف مواد مخدر کشیده شوند.

لینک کمکی